Trang chủ

[ux_slider timer=”1200″]

[ux_banner height=”637px” bg=”232″ bg_size=”original” bg_pos=”62% 60%”]

[ux_image id=”134″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/ux_banner]
[ux_image id=”129″]

[ux_image id=”126″]

[ux_image id=”567″ height=”50%”]

[ux_image id=”118″]

[/ux_slider]
[section bg=”125″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row style=”large” col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”4″ color=”light”]

[featured_box img=”122″ img_width=”177″ pos=”center” title=”Tầm nhìn – Sứ Mệnh – Giá trị cốt lõi” link=”https://www.vtenergy.com.vn/gioi-thieu/vision-mission-core-values/” font_size=”large” icon_border=”2″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

Mong muốn trở thành doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, điện tử viễn thông tin cậy hàng đầu Việt Nam…

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ color=”light”]

[featured_box img=”87″ img_width=”183″ pos=”center” title=”Tầm nhìn – Sứ Mệnh – Giá trị Cốt lõi” link=”https://www.vtenergy.com.vn/gioi-thieu/vision-mission-core-values/” icon_border=”2″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

Không ngừng nỗ lực sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ color=”light”]

[featured_box img=”128″ img_width=”183″ pos=”center” title=”Tầm nhìn – Sứ Mệnh – Giá trị cốt lõi” link=”https://www.vtenergy.com.vn/gioi-thieu/vision-mission-core-values/” icon_border=”2″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

VTenergy luôn chân thành và tận tụy nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng .

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg=”595″ bg_size=”medium” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”595″ depth=”2″ link=”https://www.vtenergy.com.vn/san-pham-va-giai-phap/”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

GIẢI PHÁP

VTenergy là nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị và giải pháp trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, và hạ tầng viễn thông ở Việt Nam

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right” bg=”568″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

[row style=”large” col_style=”solid” col_bg=”#d26e4b”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” text_depth=”3″]

Sản Phẩm Kinh Doanh

VTenergy là nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị và giải pháp trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, và hạ tầng viễn thông ở Việt Nam.Đội ngũ công ty có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về: Giải pháp hạ tầng cho trung tâm dữ liệu, Giải pháp hệ thống điện dự phòng , thiết bị bảo vệ nguồn điện và giải pháp năng lượng.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”]

[ux_image id=”622″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” depth=”2″ link=”https://www.vtenergy.com.vn/elements/products/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right” bg=”88″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”537″ depth=”2″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”43px” height=”276px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row v_align=”middle”]

[col span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” columns=”1″ depth=”3″ slider_nav_style=”circle” image_height=”223px” image_width=”40″ text_align=”left” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[/section]