Sản phẩm

[ux_banner height=”10%” bg=”6″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.45)”]

[text_box width=”66″ parallax=”-4″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Sản Phẩm kinh Doanh

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”bold-center” text=”Sản phẩm dành cho xe điện và xe golf” icon=”icon-star”]

[ux_products tags=”27″]

[title style=”bold-center” text=”Sản phẩm nguồn điện dự phòng” icon=”icon-star”]

[ux_products tags=”27″ orderby=”sales”]

[title style=”bold-center” text=”Thiết bị bảo vệ nguồn điện”]

[ux_products type=”masonry”]

[title style=”bold-center” text=”Thiết bị tự động hóa”]

[ux_products style=”overlay” image_height=”169%” image_size=”medium” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.67)” image_hover=”color” image_hover_alt=”overlay-remove-50″ text_size=”large”]